Category Archives: Uncategorized

Nội Quy

I. QUY ĐỊNH DÀNH CHO THÀNH VIÊN 1. Nội quy chung – Tuân thủ luật pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam khi tham gia Diễn đàn. KHÔNG chia sẻ/đăng bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong – mỹ tục, pháp luật và văn hoá Việt Nam. KHÔNG đăng tải/thảo luận bất cứ […]